Про стан роботи зі зверненнями громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України у 2017 році

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 проведено аналіз організації цієї роботи в ЦДНТА України за 2017 рік:

«Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України» оновлено наказом ЦДНТА України від 18.01.2017 р. № 05. Наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 16 оновлено положення «Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України». Кількість проведення прийомів громадян керівництвом у 2017 р.: 6.

У 2010 році згідно з наказом ЦДНТА України від 04.10.2010 р. № 75/ОД у ЦДНТА України створено телефон «Гаряча лінія», затверджено графік його роботи (останній четвер місяця). Заведено журнал ведення обліку повідомлень громадян. На телефон «Гаряча лінія» за період його функціонування звернень не надходило.

Навчальних семінарів та курсів підвищення кваліфікації з питань організації роботи із зверненнями громадян не проводилось через відсутність у цьому потреби.

У ЦДНТА України аналітична робота проводиться при підготовці квартальних, піврічних та річних звітів, при розробці річних планів роботи, доповідей на колегію архіву.

На засіданнях колегії ЦДНТА України два рази на рік розглядаються питання про стан роботи із зверненнями громадян в Центральному державному науково-технічному архіві України. Піврічний звіт розглядався – 20.06.2017 р., розгляд річного звіту заплановано на 19.12.2017 р.).

Звіт про організацію роботи із зверненнями громадян у ЦДНТА України за 2016 рік розміщено на веб-сайті ЦДНТА України у розділі «Звернення громадян» за посиланнями: http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/citizens-appeals-uk/zvit-pro-robotu-zi-zvernenniamy-hromadian.

Наприкінці року ЦДНТА України висвітлює результати відповідної роботи із зверненнями громадян на веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

У газеті «Харьковские известия» за 04.12.2017 надруковано статтю з висвітленням характеру запитів, що надходять до ЦДНТА України. Інформацію про статтю розміщено на веб-сайті ЦДНТА України http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/news-uk/163-news-2017-12-02.

Відповіді на найчастіші запитання громадян розміщено на веб-сайті ЦДНТА України у рубриці «Інформуємо громадськість»: http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/inform-public-uk/vidpovidi-na-zapytannia-hromadian.

На офіційному веб-сайті ЦДНТА України інформація розділів «Новини», «Анонси», «Виставки он-лайн», «Розсекречені документи», «Послуги архiву», «Інформуємо громадськість», «Звернення громадян», «Доступ до публічної інформації» містять відомості з найактуальніших питань діяльності ЦДНТА України, що найбільш цікавлять громадськість.

Загальна кількість запитів, що виконана у період з 1 січня по 31 грудня 2017 р. ЦДНТА України 44 (з них: соціально-правового-характеру – 3, тематичних – 36, персональних – 3, майнових – 2). З них виконано: із позитивним результатом – 21 з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів – 23). З них: 2 запити на інформацію надійшли відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Один запит надійшов від іноземного громадянина з Ізраїлю (польською мовою).

Основна тематика соціально-правових та тематичних запитів, їх кількісний показник за тематикою: пошук проектної документації на будівлі та об’єкти капітального будівництва (зокрема, проектів пам’яток історії та архітектури м. Харкова, проектів будівель на Хрещатику та інших у м. Києві, проектів сховищ та об’єктів цивільної оборони), документації на окремі об’єкти ГЕС та АЕС, документації щодо захисних зон дамб та мостових переходів (зокрема, Керченського мосту), генеральних планів та інформації про планування міських територій (Ужгорода, Кривого Рогу);  з метою проведення реконструкції та ознайомлення з інженерними напрацюваннями щодо діорами «Битва за Дніпро» Дніпровського історичного музею, кіноконцертного залу «Україна» у м. Харкові; пошук конструкторської документації лебідки прохідницької, корпусів судна, об’єктів інфраструктури транспорту тощо.  

Відсотковий склад соціально-правових запитів: трудовий стаж і заробітна плата – 100 %.

Кількість запитів, поданих громадянами на особистому прийомі керівництву та працівникам столів довідок: 1.

Повторних звернень не надходило.

Скарг на роботу архіву не надходило.

Строки розгляду звернень громадян не порушувалися.

Звернень від жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки не надходило.        

         З метою поліпшення пошуку витребуваних документів у 2017 р. проводилося поповнення об’єктного та систематичного каталогів в електронному вигляді, фондового каталогу в електронному вигляді, що значно пришвидшує пошук документів.

Працівниками ЦДНТА України проводиться ініціативне інформування щодо документів визначеної тематики, що зберігаються в архіві; роз’яснювальна робота щодо запобігання надходженню до архіву непрофільних запитів.

У роботу ЦДНТА України впроваджено:

інструкцію «Організація роботи із зверненнями громадян (схвал. протоколом НМР ЦДНТА України від 18.04.2012 р. № 04; затв. наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 16);

інструкцію «Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями у ЦДНТА України» (схвал. протоколом НМР ЦДНТА України від 30.11.2012 р. № 11).

Відповідно до посадових обов’язків запити громадян виконують працівники відділу використання інформації документів – 2 працівника.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017