Звіт про роботу ЦДНТА України за 2016 рік

  1. Основні організаційні заходи.

         1.1. Підготовка проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня не проводилася.

1.2. Здійснення заходів щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, наказів Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України є пріоритетними у діяльності архіву. Усі завдання були розглянуті на засіданнях колегії, складені, затверджені та в конкретні терміни виконані завдання планів заходів, відпрацьовані шляхи вирішення проблем, організовано контроль за їх виконанням, інформація надається до Укрдержархіву своєчасно.

1.2.1. На виконання Указу Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685 “Про День охорони праці”, у квітні 2016 р. з метою відзначення Дня охорони праці в ЦДНТА України здійснено низку заходів, присвячених питанням охорони праці та проведено щорічний Конкурс на краще робоче місце (краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії), визначені переможці.

1.3. Проводилась робота з територіальним підрозділом Національного агентства України з питань державної служби в Харківській області з питань кадрової політики: отримані необхідні роз’яснення, що надало можливість більш раціонально формувати кадровий резерв та склад фахівців архіву.        

1.4. У 2016 р. було проведено 12 засідань колегії архіву, на яких були розглянуті наступні питання:

1.4.1. Про стан виконання платних послуг в ЦДНТА України у 2015 році.

1.4.2. Про стан роботи ЦДНТА України щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства та висвітлення роботи архіву у ЗМІ.

1.4.3. Про стан виконання антикорупційного законодавства в ЦДНТА України.

1.4.4. Про стан роботи з завершення побудови локальної мережі у приміщеннях ЦДНТА України і підключення до мережі усіх комп’ютерів.

1.4.5. Про перспективи забезпечення зберігання усіх службових документів та інформації на серверах локальної мережі та впровадження технологій резервного копіювання інформації з серверів та сховищ даних в ЦДНТА України. 

1.4.6. Про перспективи науково-технічного опрацювання документів в ЦДНТА України у 2017-2020 рр.

1.4.7. Про підсумки роботи ЦДНТА України у 2015 році.

1.4.8. Про стан використання бюджетних коштів у 2015 році.

1.4.9. Про стан роботи ЦДНТА України щодо дотримання нормативних вимог до організації роботи з обліку документів, що надійшли на державне зберігання, вивірення та уточнення облікових документів.

1.4.10. Про стан роботи ЦДНТА України з виявлення юридичних осіб – джерел формування НАФ, у діяльності яких створюються електронні документи постійного та тривалого зберігання з електронним підписом та з електронним цифровим підписом.

1.4.11. Про стан охорони праці в ЦДНТА України.

1.4.12. Про стан інформатизації архівної справи в ЦДНТА України.

1.4.13. Про перспективи виконання робіт з оцифрування описів на документи НАФ в ЦДНТА України на 2017-2018 рр.

1.4.14. Про стан питання щодо забезпечення ЦДНТА України новим приміщенням.

1.4.15. Про організацію роботи з перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду в ЦДНТА України. 

1.4.16. Про стан виконання завдань і заходів в ЦДНТА України, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 р. № 145 “Про посилення протипожежного захисту в архівних установах”.

1.4.17. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у І півріччі 2016 р.

1.4.18. Про забезпечення збереженості документів НАФ в ЦДНТА України в процесі користування ними.

1.4.19. Про підсумки роботи ЦДНТА України у І півріччі 2016 р.

1.4.20. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у І півріччі 2016 р.

1.4.21. Про стан виконавської дисципліни в ЦДНТА у І півріччі 2016 р.

1.4.22. Про підготовку бюджетного запиту ЦДНТА України  на 2017 р.

1.4.23. Про стан роботи з виявлення в ЦДНТА України документів з відбудови народного господарства Кримської області після її виходу зі складу РРФСР та входження до складу Української РСР.

1.4.24. Про стан роботи з цивільного захисту в ЦДНТА України.

1.4.25. Про стан роботи ЦДНТА України з  виявлення унікальних документів НАФ, що зберігаються у музеях і бібліотеках юридичних осіб – джерел формування НАФ.

1.4.26. Про хід роботи з підготовки “Анотованого реєстру фондів ЦДНТА України”.

1.4.27. Про стан роботи в ЦДНТА України завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 рр.

1.4.28. Про стан роботи з кадрами в ЦДНТА України, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників архіву.

1.4.29. Про стан роботи з виявлення унікальних документів в ЦДНТА України.

1.4.30. Про технічний стан будівлі і приміщень ЦДНТА України та підготовку архіву до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

1.4.31. Про стан роботи зі збереження енергоресурсів та води в ЦДНТА України.

1.4.32. Про стан роботи з розсекречування документів НАФ в ЦДНТА України.

1.4.33. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у 2016 р.

1.4.34. Про планування розвитку архівної справи в ЦДНТА України у 2017 р.

1.4.35. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у 2016 р.

1.4.36. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії ЦДНТА України у 2016 р.

1.4.37. Про підсумки роботи Науково-методичної ради ЦДНТА України у 2016 р.

1.5. Нормативно-правові акти не розроблялися.

1.6. Проведення перевірок архівних відділів райдержадміністрацій не входить до кола діяльності ЦДНТА України.

1.7. Проведення нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня тематика; участь у нарадах, що проводилися іншими установами.

1.7.1. У 2016 р. ЦДНТА України забезпечив організацію та проведення семінару по організації роботи з науково-технічною документацією, який відбувся на базі Державного архіву Полтавської області (травень 2016 р.). Тема семінару: “Забезпечення збереженості  науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. У семінарі взяли участь працівники архівних підрозділів та експертних комісій  14 юридичних осіб – джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України та ДАПО (всього 28 слухачів).

В рамках семінару обговорювалися питання впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на постійне зберігання до архіву.  

1.7.2. В ЦДНТА України на постійній основі проводяться короткотермінові семінари з підвищення кваліфікації працівників державних архівів України по організації роботи з НГТД за спеціальною програмою. 

Упродовж 2016 р. в ЦДНТА України було організовано і проведено два семінари (березень, травень), на яких пройшли підвищення кваліфікації 5 співробітників з трьох державних архівів Вінницької, Дніпропетровської та Рівненської областей (листи-запрошення були направлені в державні архіви Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Чернігівської областей, але за браком коштів їх представники не змогли взяти участь в роботі семінарів).

1.7.3. На виконання наказу Укрдержархіву від 21.09.2016 № 112 “Про затвердження Плану заходів щодо участі архівних установ і спеціальних установ СФД у проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня права” в архіві проведено низку заходів.

1.7.4. На виконання наказу Укрдержархіву від 05.07.2016 р. № 78 “Про участь державних архівних установ та спеціальних установ СФД у відзначенні Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України” у ЦДНТА України 23 серпня 2016 р. проведено урочисті заходи.

1.7.5. Співробітники архіву брали участь у конференціях та нарадах:

1.7.5.1. У березні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у науково-практичному семінарі VІI Луньовські читання “Музейний колектив і його проблеми” (24.03.2016 р., ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків).

1.7.5.2.  У квітні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у Міжнародній науковій конференції “Двадцяті Слобожанські читання”, присвяченої двадцятій річниці Слобожанських читань (18–22.04.2016 р., на базі Харківського художнього музею, м. Харків).

1.7.5.3. У квітні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у 69-й Міжнародній конференції молодих учених “Каразінські читання” (29.04.2016 р., ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків).

1.7.5.4. У травні 2016 р. співробітники архіву взяли участь у роботі IX Науково-технічної конференції   “Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії” (19–20.05.2016 р., НДІмікрографії, м. Харків).

1.7.5.5. У травні 2016 р. у складі делегації українських архівістів начальник відділу використання інформації документів взяла участь у роботі XVI Міжнародної конференції архівів держав Центральної та Східної Європи з циклу Сковронеківські читання (“Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”) на тему: “Складні питання історії та архіви” (19–20.05.2016 р., м. Варшава, Польща).

1.7.5.6. У червні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти” (02–03.06.2016 р., НУ “Львівська політехніка”, м. Львів).

1.7.5.7. У вересні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (заочно) у 15-й Всеукраїнській конференції “Актуальні питання історії науки і техніки” (29.09–01.10.2016 р., м. Київ).

1.7.5.8. У жовтні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у Міжнародній науковій конференції “Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору” (06.10.2016 р., НБУВ імені В. І. Вернадського НАН України, м. Київ).

1.7.5.9. У жовтні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (із доповіддю) у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції “Короленківські читання 2016” за темою: “Бібліотеки, архіви музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору” (12.10.2016 р., ХДНБ імені В. Г. Короленка, м. Харків).

1.7.5.10. У жовтні 2016 р. співробітник архіву взяв участь (дистанційно) у IV Міжнародній науково-практичній конференції: “Перспективи розвитку сучасної науки” (02–03.12.2016 р., м. Львів).

1.7.5.11. У грудні 2016 р. співробітники архіву взяли участь у засіданні круглого столу на тему “Інформаційні технології в архівній справі” (23.12.2016 р., ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків).

1.8. Підготовка оглядових і узагальнюючих документів.

1.8.1. Надіслано примірники нормативно-методичних розробок ЦДНТА України, які підготовлено у 2015 р., відповідно до наказу Укрдержархіву від 03.12.2012 р. № 181.

1.8.2. Надано інформацію про подання заявок за Програмою участі ЮНЕСКО на 2016–2017 рр. згідно з дорученням Першого заступника Голови Державної архівної служби України від 12.02.2016 р. № 01.1/2/48.

1.8.3. Надіслано копії “презентаційних” документів, які можна використати при підготовці буклетів, згідно з дорученням Першого заступника Голови Державної архівної служби України від 12.02.2016 р. № 01.1/2/47.

1.8.4. Надіслано пропозиції та зауваження до “Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам” згідно з листом Укрдержархіву від 24.02.2016 р. №02.3/583.

1.8.5. Надіслано відповідь про подання інформації до програми ЮНЕСКО “Пам’ять світу” про документи, що стосуються аварії на ЧАЕС, згідно з листом Укрдержархіву від 26.02.2016 р. № 02.3/616 та на виконання пункту 8 ХІХ засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

1.8.6. Надіслано відповідь  про документи, що висвітлюють громадсько-політичну та правозахисну діяльність Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, згідно з листом Укрдержархіву від 12.08.2016 р. №02.4/2421.

1.8.7. Подано відомості про зміни на веб-порталі у рубриках про архів (українська, російська та англомовна версії) згідно з листом Укрдержархіву.

1.8.8. Надано інформацію про розміщення матеріалів про антикорупційне законодавство згідно з листом Укрдержархіву від 30.08.2016 р. № 02.3/2554.

1.8.9. Надано інформацію про участь ЦДНТА України у Всеукраїнському тижні права згідно з наказом Укрдержархіву від 21.09.2016 р. № 112 “Про затвердження Плану заходів щодо участі архівних установ і спеціальних установ СФД у проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня права”.

1.8.10. Надано пропозиції до Плану виставкової діяльності ЦДНТА України на 2017 рік згідно з листом Укрдержархіву від 29.09.2016 р. № 02.4/2838.

1.8.11. Надано пропозиції ЦДНТА України до Плану заходів з відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України згідно з листом Укрдержархіву від 18.10.2016 р. № 02.3/2952.

1.8.12. Надано інформацію про потреби ЦДНТА України у виставковому обладнанні (вітринах для експонування оригіналів та конструкцій для експонування копій) згідно з листом Укрдержархіву від 01.11.2016 р. № 02.3/3148.

1.8.13. Надано відповідь про документи щодо історії українського парламентаризму згідно з листом Укрдержархіву від 10.11.2016 р. № 02.4/3228.

1.8.14. Надано відповідь про участь у видавничому проекті з підготовки науково-довідкового видання “Український дипломатичний архів” згідно з листом Укрдержархіву від 14.11.2016 р. № 02.3/3253.

1.8.15. Надіслано звіт щодо організації роботи із запитами та зверненнями громадян у ЦДНТА України у 2016 році згідно з листом Укрдержархіву від 14.11.2016 р. № 02.4/3247.

1.8.16. Підготовлено перелік архівних документів, що стосуються наукових зв’язків з Румунією згідно з листом Укрдержархіву від 14.11.2016 р. № 02.3/3252.

1.8.17. Надано відповідь щодо конкретних напрямків співробітництва з Архівами Республіки Словенія згідно з листом Укрдержархіву від 10.11.2016 р. №02.4/3228.

1.8.18. Надіслано інформацію відповідно до запитальника щодо висвітлення діяльності у ЗМІ, співпраці з інститутами громадянського суспільства та супроводу і інформаційного наповнення офіційного веб-сайту у 2016 році згідно з листом Укрдержархіву від 15.11.2016 р. № 02.3/3297.

1.8.19. Надано пропозиції ЦДНТА України до Плану науково-практичного журналу “Архіви України” на 2017 рік згідно з листом Укрдержархіву від 17.11.2016 р. № 02.4/3318.

         1.9. ЦДНТА України не приймає участі у заходах щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ.

 

  1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ.

 

2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення їх в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів.

2.1.1. Упродовж 2016 р. в архіві постійно здійснювалася координація і контроль за виконанням заходів щодо гарантованої збереженості документів НАФ. Тільки забезпечення сукупності заходів по збереженості документів дозволяє створити оптимальні умови державного зберігання НАФ.

2.1.2. Упродовж 2016 р. відповідно до наказу Укрдержархіву від 15.08.2012 р. № 145 на посилення пожежного захисту в  ЦДНТА України було проведено наступні заходи:

2.1.2.1. призначено відповідальних за протипожежний стан, затверджено склад ПТК та ДПД ЦДНТА України (наказ ЦДНТА України від 02.02.2016 р. № 8 “Про призначення відповідальних за протипожежний стан та посилення пожежної безпеки в ЦДНТА України”). Складено план роботи ПТК на 2016 рік;

2.1.2.2. затверджено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік (наказ ЦДНТА України від 02.02.2016 р. № 8);

2.1.2.3. проведено інструктажі з працівниками архіву з правил пожежної безпеки, правил використання електроприладів та комп’ютерної техніки (І півр. – 05.01.2016 р., ІІ півр. – 04.07.2016 р.);

2.1.2.4. поновлено договір на спостереження та технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації (договір від 08.02.2016 р. №2С58 на суму 10800,00 грн.);

2.1.2.5. розроблено та затверджено План заходів на усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки згідно з Приписом Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області від 13.07.2016 №283 (наказ ЦДНТА України від 15.08.2016 р. № 21;

2.1.2.6. проведено технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників ВВК-3,5 – 21шт. (договір з ДП “Харківспецпостач” від 21.07.2016 р. № 111 на суму 2217,00 грн.);

2.1.2.7. проведено обстеження та метрологічні вимірювання опору ізоляції електромережі та електрообладнання силової та освітлювальної частин в приміщеннях архіву (протоколи та висновок ПП “Харків-Юнікомтест” за договором від 03.08.2016 р. №07/29 на суму 1000,00 грн);

2.1.3. З метою встановлення фактичної наявності та фізичного стану документів, що знаходяться на державному зберіганні, відповідно до “Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України на 2015-2019 роки”, упродовж 2016 р. перевірено 5 комплексів НТД, а саме: 7 описів комплексу 1-42 та   документи, що мають гриф “таємно” та гриф “дск” комплексів 1-42, 1-118, 1-199, 1-294.

Загальна кількість перевірених одиниць зберігання у 2016 році становить 27233 од.зб., з яких в рамках виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки перевірено 26997 од.зб. Підсумкові дані занесені в акти, листи перевіряння, картотеки.

2.1.4. На державне зберігання упродовж 2016 року прийнято 3312 од.зберігання науково-технічної, управлінської документації та документів фонду особового походження. Упродовж 2016 року в архіві закартоновано 3375 од.зб. (з них 3145 од.зб. – НТД, 80 од.зб. – документи фонду особового походження, 87 од.зб. – власний архівний фонд; 8 од.зб.НТД – надійшли після удосконалення, 55 од.зб. – надходження після розсекречування).

2.1.5. В результаті перевірки фізичного стану документів виявлено 5823 од.зб., які підлягають ремонту, та 95 од.зб., які потребують оправлення. Всі документи відремонтовані та відреставровані. Всього у 2016 р. в архіві відремонтовано 40214 аркушів НТД.

2.1.6. Згідно з “Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України на 2015-2019 роки” упродовж 2016 р. було проведено перевіряння наявності, стану та руху страхового фонду документів комплексів: 3-1, 3-2, 3-5, 3- 6, 3-7, 3-16, 3-18, 3-23.

Загальна кількість перевірених кадрів страхового фонду документів відповідно до “Плану заходів” у 2016 році становить 121568 кадрів.

2.1.7. Продовжувалась робота з перегляду документів з метою виявлення унікальних. Упродовж поточного року переглянуто 2612 од.зб. НТД. Унікальних документів не виявлено.

2.1.8. У 2016 р. у зв’язку із обмеженим фінансуванням на придбання витратних матеріалів для робіт зі створення страхового фонду документів (мікрофотоплівки, хімреактивів) роботи зі створення страхового фонду відбувалися фактично упродовж одного кварталу. Таким чином, в поточному році створено страховий фонд НТД лише в кількості 170 од. зберігання, що склало 9195 кадрів негативу(звіти з науково-дослідних робіт комплексів 1-45, 3-6; 3-9).

2.1.9. Упродовж 2016 р. роботи зі створення фонду користування не проводились.

2.1.10. Упродовж 2016 р. в  ЦДНТА України  в рамках виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки перевірено 27233 од.зб. 

2.1.11. В ЦДНТА України постійно контролюється та підтримується температурно-вологісний режим в архівосховищах.

2.2. Упродовж поточного року проводилась робота з обліку документів.

2.2.1. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до архіву. У 2016 р. на державне зберігання надійшли науково-технічні документи та документи особового походження по 14 фондам (26 комплексам).

2.3. У 2016 р. знову було передбачено проведення роботи з виявлення та копіювання науково-технічної документації, пов’язаної з дослідженням історії розвитку українських промислових підприємств, установ та організації з фондів філії Російського державного архіву науково-технічної документації, м. Самара, Російська Федерація та Білоруського державного архіву науково-технічної документації, м. Мінськ, республіка Білорусь. Але, зважаючи на відсутність коштів на відрядження співробітників ЦДНТА України до Російської Федерації та враховуючи лист Міністерства закордонних справ України від 19.05.2016 р. №610/17-800-713, – реалізацію даного напряму роботи архіву фактично призупинено.

 

  1. Створення та розвиток науково-довідкового апарату документів Національного архівного фонду.

 

3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описування документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізація.

Документи, які згідно з планом комплектування надходять на державне зберігання в ЦДНТА України, – це принципово нові технології, конструкції, проектні рішення, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, розробка і виконання яких, на той час, коли вони створювались, була взірцем наукової і технічної думки, а деякі і до сьогодні залишаються актуальними щодо використання у практичній роботі.

На державне зберігання у галузі енергетики та електрифікації до фондів архіву надійшла документація ДП НДПІ “Укрдіпрогазоочистка”, м. Запоріжжя, представлена конструкторськими розробками газоочисних установок, спроектованих для різних підприємств України. У зазначених установках вперше в кол. СРСР були застосовані принципово нові селективні схеми очистки газів в промисловому виробництві.

Науково-технічна документація ПАТ “Укргідропроект”, м. Харків, у поточному році  знову представлена проектом будівництва каналу Дніпро-Донбас (І черга будівництва) з метою забезпечення водопостачання промислових районів Донбасу і м. Харкова. Одночасно з будівництвом каналу планувалося зрошення до 160 тис. га сільськогосподарських земель Харківської, Донецької та Луганської областей. Серед НТД, яка надішла на державне зберігання до архіву від ПАТ “Укргідропроект”, перебуває проектне завдання “Київська ГЕС на річці Дніпро”. Зазначену ГЕС вперше в кол.СРСР було запроектовано та збудовано зі встановленням горизонтальних капсульних агрегатів. При спорудженні цього гідровузла застосовано збірний залізобетон.        

У галузі хімічного машинобудування на державне зберігання було прийнято документацію ПАТ УНДКІ “УкрНДІпластмаш”, м. Київ, присвячену розробкам перших у СРСР потужних та високоефективних ліній для переробки сплаву поліетилену в гранули (відзначені золотими медалями у Лейпцизі, Німеччина, та Держпремією СРСР).

Серед науково-технічної документації, яка надішла на державне зберігання до архіву від ВАТ “УкрНДІхіммаш”, м.Харків, наявні конструкторські розробки колонних апаратів, призначених для очищення та охолодження газів, повної та часткової регенерації хімічних розчинів; розробки устаткування, призначеного для фільтрації корозійних суспензій під тиском у виробництві барвників.   

Галузь хімічної промисловості в фондах архіву також збагатила документація ПАТ “Укргіпроштув”, м. Київ, представлена технічною документацією на дослідно-промислове устаткування для утилізації люмінесцентних ламп виробничою потужністю 1 млн. шт.; проектом лінії НЕС-20-Е2, призначеної для сушіння дрібного полікапроаміда, яка працює на низці хімічних комбінатів в Україні та Російській Федерації; проектом створення виробництва з утилізації пластикової упаковки та використаних ПЕТ-пляшок з метою ліквідації засмічення міст та селищ. Серед іншого слід відзначити проект реконструкції та розширення ОАО “УКРПЛАСТИК” – найбільшого діючого українського підприємства, яке спеціалізується на виробництві полімірних плівок. Проектом передбачено розширення асортименту та збільшення потужності.

Верстатобудівну галузь архіву знову поповнили розробки ТДВ “Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів “ОСКБСВ”, представлені типовими пристроями гравітаційного транспорту, які дозволяють з максимальним ступенем уніфікації проектувати автоматичні лінії постійного циклу для обробки деталей різних геометричних форм.

У галузі науки та освіти до фондів ЦДНТА України надійшла цінна проектна документація ДІ “ДІПРОВУЗ”, м.Харків, серед якої, зокрема, низка цікавих проектів: 1) “Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого в г. Харькове” (зокрема, “Учебно-спортивный комплекс Украинской юридической академии в г. Харькове”, проект якого було відзначено Державною премією (всі елементи забудови різного функціонального призначення включено в єдине композиційне поле); проекти “Реконструкция и расширения дома по улице Пушкинской, д.70 в г. Харькове” та “Корректировка корпуса по улице Пушкинской, д.70 в г. Харькове”); 2) “Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище” (зокрема, проект “Учебно-лабораторный корпус, первая очередь строительства”. Цей проект вирізняє компактність планувального рішення з органічністю та технологічністю процесу забудови); 3) “Центральный универмаг в городе Харькове” (зокрема, проект “Пристройка и реконструкция здания ЦУМа и ХИПИ”. Проект успішно реалізовано в умовах складного рельєфу місцевості); 4) “Харьковская областная филармония в городе Харькове” (зокрема, проект “Будівля Харківської обласної філармонії в м.Харкові”. Форму залу і розташування місць у партері та на балконі проекту обрано із урахуванням найкращих акустичних характеристик); 5) “Харьковская областная прокуратура” (зокрема, проект “Пристройка к корпусу по улице Богдана Хмельницкого, д.4 в г.Харькове”. В основі проекту реалізовано ідею створення єдиного комплексу об’єктів, пов’язаних між собою внутрішніми переходами); 6) “Харьковский ордена Ленина политехнический институт” (зокрема, проект “Учебный корпус кафедры физического воспитания”. Проект, який відзначено Державною премією, реалізовано завдяки цікавому архітектурно-планувальному рішенню); 7) “Харьковское высшее военное командное училище имени Н.И.Крылова” (зокрема, проект “Учебно-лабораторный корпус с пристроенной казармой”. В основі цього проекту реалізовано принципи найкращих функціональних структур військових училищ); 8) “Полтавский факультет Национальной юридической академии имена Ярослава Мудрого” (зокрема, проект “Здание Полтавского факультета Национальной юридической академии Украины” було відзначено Дипломом “Полтавська марка”; проект також переміг у Всеукраїнському конкурсі на кращі будівлі та споруди 2004-го року. Архітектурний образ будівлі вирішено на контрасному поєднанні кам’яного масиву існуючої будівлі та тонкого вітражного малюнку нової забудови); 9) “Полтавская государственная аграрная академия” (зокрема, проект “Кафедра искусствоведения”, архітектурна композиція будинку має цікаве рішення).     

Звіти про науково-дослідні роботи ДВНЗ “Криворізький національний університет”, структурний підрозділ “НДІ безпеки праці в гірничорудній і металургійній промисловості”, м. Кривий Ріг, збагатили Національний архівний фонд в ЦДНТА України методичними і нормативними розробками, які регламентують терміни і обсяги проведення комплексу робіт з визначення реального стану та можливості подальшої безпечної і безаварійної експлуатації шахт.

Цінна науково-технічна документація, представлена науково-технічними звітами, звітами про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи “Інституту монокристалів” НАН України, м. Харків, суттєво поповнила фонди архіву розробками щодо виготовлення нового та модернізації діючого устаткування з вирощування монокристалів із застосуванням новітніх технологій. 

У 2016 р. на державне зберігання до архіву надійшли документи особового походження кандидата біологічних наук, ентомолога, старшого наукового співробітника Л.П.Істоміної, зокрема бібліографічні та документи науково-технічної діяльності.

         У поточному році на державне зберігання було прийнято документи, що утворилися в управлінській діяльності ЦДНТА України за 2012–2013 рр. (ф.48).

Всі описані за 2016 рік документи мають вагоме науково-технічне та історичне значення для країни.

У 2016 р. проведено роботу з удосконалення 2 описів, зокрема з фондів НТД: Р-17 “Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту “УХІН” Міністерства промислової політики України” (комплекс 3-9 “Науково-дослідні роботи”) та Р-77  “Науково-дослідного інституту управляючих обчислювальних машин НВО “Імпульс” імені XXV з’їзду КПРС Міністерства приладобудування засобів автоматизації та систем управління СРСР, м.Сєверодонецьк (комплекс 2-110 “Обчислювальні системи, скомпоновані з пристроїв агрегатної системи засобів обчислювальної техніки (АСОТ) типу “М-2000”, “М-3000”) загальним обсягом 1439 од.зб. 

У 2016 р. проводилася робота зі складання проектного та системного каталогів, складено 1219 карток на науково-технічну документацію.

У 2016 р. в ЦДНТА України відповідно до рекомендацій Укрдержархіву було проведено виявлення документів з відбудови народного господарства Кримської області після її виходу зі складу РРФСР та входження до складу Української РСР; підготовлено аналітичну довідку та тематичний перелік документів.

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких проводилась у 2016 р.; етапи роботи з підготовки видань у звітному періоді.

3.2.1. Станом на 2016 рік в ЦДНТА України є в наявності дев’ять довідково-інформаційних видань, які було підготовлено відповідно до Плану науково- видавничої діяльності та які чекають на друк, та дві, що перебувають у стані підготовки. Але рукописи трьох довідково-інформаційних робіт певним чином втратили актуальність інформаційного потенціалу та об’єктивно підлягають доопрацюванню. 

Зокрема, згідно з Планом науково-видавничої роботи на 2009 р. в архіві було підготовлено довідкове видання “ЦДНТА України: сторінки історії. До 40-річчя від дня заснування архіву” (обсягом 10 друк. арк.). Довідник повністю підготовлено у визначений термін, через брак коштів у 2009/2016 рр. рукопис не видано. Станом на 2016 рік рукопис довідника морально застарів, з часу його підготовки минуло 7 років.

Згідно з Планом науково-видавничої роботи на 2012 р. в архіві було підготовлено рукопис довідника “Проекти цивільної архітектури у фондах ЦДНТА України та їх автори” (обсягом 10 друк. арк.). Через брак коштів у 2012/2016 рр. рукопис не видано.

Станом на 2016 рік рукопис довідника вже потребує значного доопрацювання: 1) пошукові відомості у фондах особового походження архітекторів змінилися через проведення пересистематизації описів; 2) за п’ять років на державне зберігання надійшли нові надходження з означеної тематики; 3) у процесі діяльності архіву у напрямі використання інформації документів було виявлено нові документи та прізвища архітекторів, які бажано включити у довідник.

Згідно з Планом науково-видавничої роботи на 2013 р. в архіві було підготовлено рукопис довідника “Київський Хрещатик у документах ЦДНТА України” (обсягом 6 друк. арк.). Через брак коштів у 2013/2016 рр. рукопис не видано.

У довіднику наведено інформацію з шести фондів ЦДНТА України, зокрема з фонду особового походження архітектора О. І. Заварова (ф. Р-202), який було з об’єктивних причин пересистематизовано та до якого очікується нове надходження документів (нещодавно виявлених). Таким чином, рукопис довідника морально застарів та потребує суттєвого доповнення новими відомостями.

Зважаючи на вищевикладене, Науково-методичною радою архіву (протокол №11 від 30.11.2016 р.) було прийнято рішення направити зазначені роботи на доопрацювання, включивши їх до оновленого Плану науково-видавничої роботи архіву на 2017-2020 рр. (затверджений наказом від 22.12.2016 р. № 40).

Таким чином, до Ф.204 за 2016 р. ми не включаємо рукописи вищенаведених робіт.

3.2.2. Упродовж поточного року тривала робота з підготовки рукопису довіднику “Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України”. Зокрема, у 2016 р. завершено роботу з описування описів 250 фондів (985 комплексів) за 1969-2015 рр. Складено 1040 описових статей до описів комплексів; підготовлено 1408 анотацій до описів комплексів з трьох груп та фондів особового походження. Складено довідковий апарат: перелік фондів; перелік комплексів, що мають кілька фондоутворювачів; зведений список об’єднаних, переміщених архівних фондів та вільних номерів, т.д. (відсоток виконання складає 90%).  

3.2.3. Довідково-інформаційне видання “Залізничний транспорт у ЦДНТА України” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2014 р. (обсяг 5 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін. Через брак коштів у 2014/2015 рр. рукопис не видано, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2016 р. Але у 2016 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.4. Довідково-інформаційне видання “Тракторна техніка у документах ЦДНТА України” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2014 р. (обсяг 5 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін. Через брак коштів у 2014/2015 рр. рукопис не видано, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2016 р. Але у 2016 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.5. Довідково-інформаційне видання “Будівельна техніка у документах ЦДНТА України” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2015 р. (обсяг 6 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2015 р. не вийшов друком, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2016 р. Але у 2016 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.6. Довідник “Фонди особового походження у зібранні Центрального державного науково-технічного архіву України” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2015 р. (обсяг 10 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2015 р. не вийшов друком, його друк включено до Плану науково-видавничої роботи на 2016 р. Але у 2016 р. довідник знову не вийшов друком через брак коштів (відсоток виконання 99 %).

3.2.7. Довідково-інформаційне видання “Вітчизняна автомобільна промисловість у документах ЦДНТА України” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2016 р. (план 3 друк.арк, факт 4,25 друк. арк.). Довідник підготовлено у визначений термін, але через брак коштів у 2016 р. не вийшов друком (відсоток виконання 99 %).

3.2.8. Науково-довідкове видання “Академік архітектури О. М. Бекетов. Документальна спадщина” підготовлено згідно з Планом науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2016 р. (план 7 друк.арк, факт 7 друк. арк.). Рукопис підготовлено у визначений термін, але, зважаючи на суттєві зауваження, висловлені під час його обговорення, Науково-методичною радою архіву було прийнято рішення про доопрацювання рукопису цього довідника упродовж І кварталу 2017 р. (протокол №12 від 22.12.2016 р.). Довідник внесено до оновленого Плану науково-видавничої роботи ЦДНТА України на 2017-2020 рр. (затверджений наказом від 22.12.2016 р. № 40) на наступний рік, оскільки в цілому роботу виконано.

3.2.9. Упродовж поточного року тривала робота з підготовки рукопису довідково-інформаційного видання “Історія розвитку вітчизняної металургії за документами ЦДНТА України”. Зокрема, у 2016 р. складено план-проспект, проведено виявлення документів за пошуковими системами архіву (джерельна база складає 129 комплексів, з них І групи – 86, ІІ групи – 29, ІІІ групи – 14, з 41 фонду, з них 2 фонди особового походження); проаналізовано інформаційний потенціал наявних архівних довідників (галузевих і тематичних оглядів) з означеної тематики; визначено структуру видання та склад науково-довідкового апарату до нього; розпочато роботу з опрацювання науково-дослідної документації з теми, проводиться складання приміток до змісту документів комплексів 3-1 та 3-41 (відсоток виконання 30%).

 3.3. ЦДНТА України заповнює базу даних “Архівні фонди України” згідно з вимогами Укрдержархіву, а також відповідно до Інструкції по заповненню бази даних “Архівні фонди України” з метою забезпечення створення централізованого Електронного фондового каталогу України.

Кожного року ЦДНТА України доповнює базу даних “Архівні фонди України” відомостями про нові надходження та зміни у фондах та комплексах ЦДНТА України. Упродовж 2016 р. проводилась робота:

3.3.1. внесення в базу нових даних про 26 нових комплексів (1-49, 1-462,1-530, 1-536, 1-537, 1-538, 1-539, 1-540, 1-541, 1-542, 1-543, 1-544, 1-555, 1-556, 1-557, 1-558, 1-559, 2-110, 2-280, 2-355, 2-366, 2-369, 3-7, 3-9, 3-10, 3-34);

3.3.2. внесення змін до облікових даних на підставі Актів про технічні помилки в облікових документах у поточному році не відбувалося;

3.3.3. Станом на 01.01.2017 р. об’єм бази даних складає 3,03 Мб (3 186 688 байт).

3.3.4. Станом на 01.01.2017 р. у базі даних нараховується:

  • 250 фондів (1 управлінський, 24 особових, 221 фонд НТД, 4 вільних);
  • загальна кількість документів – 591939 од.зб. (з них: управлінської – 2895 од.зб; особових фондів – 2814 од.зб.; НТД – 586230 од.зб.);
  • загальна кількість комплексів НТД – 1014 к.;
  • загальна кількість описів – 1138 шт., з них: управлінських – 26 оп. (в т.ч. 2 оп. секретних), особових фондів – 28 оп., НТД – 1084 оп. (в т.ч. 66 оп. секретних).  

3.4. Використання архівних ресурсів в мережі Інтернет можливо завдяки архівним веб-сайтам, за допомогою яких користувач має змогу отримання необхідної оперативної інформації. 

3.4.1. Офіційний веб-сайт ЦДНТА України (www.archive.gov.ua) функціонує з 2009 року. Робота з наповнення веб-сайту здійснюється робочою групою (склад робочої групи оновлено згідно з наказом від 08.12.2016 № 37), відповідальною за супровід веб-сайту, відповідно до “Регламенту функціонування веб-сайту ЦДНТА України” (оновлено згідно з наказом ЦДНТА України від 07.12.2012 р. № 53).

3.4.1.1. Офіційний веб-сайт архіву працює трьома мовами: українською, російською та англійською.

3.4.1.2. Основою архівного веб-сайту є електронний пошуковий каталог, завдяки якому забезпечується віддалений доступ до бази даних ЦДНТА України, надається можливість здійснення багатоаспектного пошуку (за фондоутворювачем, номером фонду, номером комплексу, об’єктом).

3.4.1.3. На офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено інформацію про перелік, умови та порядок надання архівних послуг. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ упродовж року здійснюється шляхом системного розміщення на веб-сайті у рубриках “Інформуємо громадськість” і “Анонси” прес-релізів, оперативної та актуальної інформації про архівні заходи, з питань, що хвилюють громадськість, звітів про діяльність архіву.

На головній сторінці веб-сайту, у розділі “Оголошення”, розміщено відомості про оновлений графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України.

3.4.1.4. У розділі “Публікації” розміщено “Річний план з інформаційно-комунікаційного супроводження очікуваних суспільно значущих заходів ЦДНТА України на 2016 рік”. У рубриці “Публікації – Архів у ЗМІ” у хронологічному порядку розміщено скановані зображення газетних публікацій співробітників архіву, починаючи з 1995 р. Упродовж 2016 року перелік публікацій оперативно поповнювався.

3.4.1.5. Публікація документів ЦДНТА України в електронному вигляді відбувається шляхом розміщення на веб-сайті он-лайнових виставок за архівними документами. У 2016 році на сайті архіву оприлюднено 3 он-лайнові виставки. У порівнянні з минулим роком, у 2016 р. кількість документів, опублікованих на веб-сайті, – збільшилася на 12,6 %.

Кількість відвідувачів веб-сайту на добу у порівнянні з 2015 роком у поточному році в середньому залишилася на тому ж рівні.

Цільовою аудиторією офіційного веб-сайту архіву, переважно, залишаються користувачі з України (кількість їх відвідувань стабільно перевищує 80 %). Також інформація на сайті розміщується з розрахунку на залучення російських користувачів (у ЦДНТА України зберігається значний масив документів до об’єктів Російської Федерації), відсоток відвідувань яких сягає 6,8 % та англомовних користувачів (з країн ЄС та з США – близько 4 %).

3.4.1.6. Питання щодо надання архівом послуг висвітлені у спеціальній рубриці “Послуги архіву”, де користувач інформації веб-сайту може ознайомитися з порядком користування документами ЦДНТА України; переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами; переліком платних послуг ЦДНТА України; формою замовлення на видавання документів, зразком заяви користувача, що дає змогу користувачеві замовити документи дистанційно. Замовити архівні послуги користувач може в рубриці “Інтернет-приймальня”, надіславши електронне замовлення на e-mail: cdntau@arch.gov.ua. Зворотній зв’язок з користувачами інформації веб-сайту архіву здійснюється через електронну пошту.

Найчастіше відвідувачі веб-сайту у 2016 р. зверталися з запитами щодо пошуку документації з проектування будівель, зокрема типових проектів житлових будинків, проектів забудови Хрещатика та центральної частини м. Київ, забудови м. Нова Каховка, окремих будинків у м. Харків; проектів Київського річкового вокзалу, Маріупольського порту; діяльності видатних архітекторів (О. М. Бекетов, О. І. Ржепішевський); історії розвитку промислових підприємств (фабрика “Бісквіт-Шоколад”), проектів мостів та мостових переходів; проектів будівельної техніки, спеціальних автомобілів для інвалідів; конструкторської документації з проектування лебідок; проектування Слов’янської ТЕС; проектної документації щодо спорудження гідротехнічних об’єктів (ГЕС на р. Дніпро, Дубоссарська ГЕС, Північнокримський канал) тощо.

Надходять непрофільні запити соціально-правового характеру.

3.4.1.7. У 2016 р. оперативно оновлювалися відомості в усіх розділах та рубриках веб-сайту, зокрема: на головній сторінці в анонсах (“Оголошення”) та новинах (“Заходи”), у розділах “Про архів”, “Дорадчі органи”, “Міжнародна співпраця”, “Публікації”, “Охорона праці”, “Державні закупівлі”; внесено нові фонди та облікові дані у розділах “Фонди з НТД” та “Особові фонди”; у розділі “Дорадчі органи” вміщено оновлену інформацію щодо їх складу, у розділі “Комплектування” розміщено інформацію “Контроль за роботою архівних підрозділів та ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ в зоні комплектування ЦДНТА України  в 2015 році”, у розділі “Публікації” розміщено “План ЦДНТА України з інформаційно-комунікаційного супроводження очікуваних суспільно значущих заходів на 2016 рік”, у розділі “Інформуємо громадськість” розміщено “План найважливіших заходів, що проводитимуться у 2016 році у рамках реалізації системних соціально-економічних реформ, інших пріоритетних напрямках діяльності ЦДНТА України”, у розділі “Запобігання проявам корупції” розміщено декларації керівництва архіву за 2015 рік. Оновлено графік прийому громадян керівництвом архіву, змінено усі електронні адреси керівництва та структурних підрозділів.

Створено нові розділи “Очищення влади”, “Всеукраїнський тиждень права”.

3.4.1.8. ЦДНТА України погодив заявки на проведення  НДІмікрографії НДР на тему: “Дослідження перспектив застосування Інтернет технологій для забезпечення віддаленого доступу до загальнодоступного довідкового апарату і документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України” та ДКР на тему: “Розроблення програмного забезпечення для віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них” (впровадження передбачене у 2018 р.).

За домовленістю з НДІ мікрографії ведеться розробка оновленого веб-сайту. Протягом 2016 р. надано пропозиції та зауваження щодо структури та функціоналу оновленої версії веб-сайту ЦДНТА України, запропонованої НДІ мікрографії.

 

  1. Формування НАФ. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій.

 

4.1. У 2016 р. в ЦДНТА України традиційно активно проводилася робота щодо забезпечення якісного формування НАФ, надання методичної і практичної допомоги юридичним особам – джерелам формування НАФ та комплектування архіву, формування кола фондоутворювачів особових фондів.

Проводилась робота з ЕК організацій в напрямку складання переліків проектів, розробок, проблем, тем, НТД яких підлягає включенню до НАФ, а у подальшому – передаванню на державне зберігання; актів про виділення НТД до знищення, підготовки положень про ЕК та архівні підрозділи.

4.1.1. В результаті проведеної роботи упродовж 2016 р. на засіданнях ЕПК архіву було розглянуто та погоджено 22 положення про ЕК, 21 положення про архівні підрозділи, схвалено 16 переліків проектів, розробок, проблем, НТД яких підлягає включенню до НАФ, 23 акти про виділення НТД до знищення.   

Робота Експертно-перевірної комісії архіву проводилася згідно з річним планом. Упродовж 2016 р. було проведено 10 засідань ЕПК, на яких схвалено 33 описи (24 описи на науково-технічні документи; 2 описи НТД – після удосконалення; 1 опис фонду особового походження; 1 опис первинного розбирання на документи особового походження; 5 описів управлінської документації власного архівного фонду (з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу).  Всього схвалено на ЕПК упродовж поточного року 4761 од.зб. (науково-технічних документів: 3145 од.зб. первинне надходження, 1439 од.зб. по удосконаленим описам; 80 од.зб. фонду особового походження;  175 документів особового походження; 343 документа особового походження первинного розбирання, 97 од.зб. управлінської документації (з них – 72 од.зб. з основної діяльності, 15 од.зб. з кадрових питань (особового складу), 10 од.зб. тривалого зберігання).

4.1.2. Проводилась робота щодо вивчення напрямків діяльності кількох організацій з метою включення їх до списків джерел формування НАФ та серед власників документів особового походження. Включено до списку №1   одну юридичну особу (м.Кременчук Полтавської області).

4.2. Упродовж першого півріччя 2016 р. архівом не проводилися перевіряння стану збереженості НТД відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 408 від 13 серпня 2014 року “Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами” та Закону України “Про внесення змін  та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 р. №76-VIII.

У другому півріччі поточного року архівом проведено 8 комплексних, 10 тематичних та 8 контрольних перевірянь роботи архівних підрозділів та ЕК.

4.3. У травні 2016 р. на базі Державного архіву Полтавської області було проведено виїзний семінар за темою: “Забезпечення збереженості  науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. У семінарі взяли участь працівники архівних підрозділів та експертних комісій  14 юридичних осіб – джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України та ДАПО (всього 28 слухачів).

В рамках семінару обговорювалися питання впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на постійне зберігання до архіву.  

4.4. Упродовж 2016 р. в ЦДНТА України було організовано і проведено два семінари (березень, травень), на яких пройшли підвищення кваліфікації 5 співробітників з трьох державних архівів Вінницької, Дніпропетровської та Рівненської областей (листи-запрошення були направлені в державні архіви Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Чернігівської областей).

4.5. Упродовж 2016 р. архівом не проводилися виїзні засідання ЕПК.

4.6. У 2016 р. архівом було проведено огляди стану збереженості електронної НТД та документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені строки, за підсумками яких було складено відповідні довідки.

 

  1. Використання інформації документів Національного архівного фонду.

5.1. Упродовж 2016 р. проводилася робота з ініціативного інформування про ЦДНТА України:

5.1.1.1. направлено інформаційного листа керівнику Харківського заводу шампанських вин з приводу75-річного ювілею підприємства.

5.1.1.2. направлено інформаційного листа керівникам наукових і культурно-освітніх установ, органів влади, проектних та ремонтних організацій шляхового господарства з інформацією про огляд документів “Проекти мостів та мостових переходів у фондах ЦДНТА України” – на 41 адресу.

5.1.1.3. направлено інформаційного листа керівнику ДП “УкрНТЦ “Енергосталь”, а також інших наукових і культурно-освітніх установ та металургійних підприємств України про огляд документів “Розвиток виробництва транспортного металу за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів” – на 11 адрес.

5.1.1.4. направлено інформаційного листа ректору Київського національного університету будівництва та архітектури з нагоди 80-річчя архітектора Панченко Т. Ф., яка є фондоутворювачем ЦДНТА України, з інформацією про документи з її фонду, представлені на веб-сайті архіву.

5.1.1.5. направлено інформаційного листа керівництву Запорізького титаномагнієвого комбінату, ДП “ДНДП Інститут титану”, а також до органів влади та науково-освітніх установ про документи щодо діяльності Запорізького титаномагнієвого комбінату та Інституту титану та пропозицією переглянути відповідну он-лайнову виставку на веб-сайті ЦДНТА України – 10 адрес.

5.1.1.6. направлено інформаційного листа керівникам наукових культурно-освітніх установ, будівельних підприємств та підприємств будівельного машинобудування України з інформацією про довідково-інформаційне видання “Будівельна техніка у документах ЦДНТА України” – на 17 адрес.

5.1.1.7. направлено інформаційного листа керівництву ПАТ “Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе” з нагоди ювілею випуску з конвеєра першого трактора та пропозицією переглянути відповідну он-лайнову виставку на веб-сайті ЦДНТА України.

5.1.1.8. направлено інформаційного листа керівнику корпорації “Бісквіт-Шоколад” з вітанням з нагоди ювілею та про наявність документів про післявоєнну реконструкцію кондитерської фабрики “Жовтень”;

5.1.1.9. направлено інформаційного листа до Наукової бібліотеки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” з пропозицією співпраці.

5.1.2. Упродовж 2016 р. проведено 6 виставок, зокрема 3 виставки on-line розміщено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України:

5.1.2.1. “Атомні електростанції: проектні міркування та пошукові дослідження у фондах ЦДНТА України” до 30-х роковин Чорнобильської трагедії (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 22.04.2016 р.);

5.1.2.2. “Панченко Тамара Федотівна – український архітектор, професор, доктор архітектури, Народний архітектор України (до 80-річчя фондоутворювача)” (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті ЦДНТА України з 27.04.2016 р.);

5.1.2.3. “До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя діяльності ДП “ДНДП Інститут титану” з фонду Р-62 (з комплексів 1-141 та 3-14), які демонструють співпрацю Інституту титану та Запорізького титаномагнієвого комбінату (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті ЦДНТА України з 29.06.2016 р.);

5.1.2.4. “Модельний ряд тракторів Харківського промгіганта (проекти ХТЗ, що зберігаються у ЦДНТА України)” до 85-річчя діяльності Харківського тракторного заводу (он-лайнова виставка, розміщена на офіційному веб-сайті ЦДНТА України з 30.09.2016 р.);

5.1.2.5. “Для комфорту сільських мешканців: проекти сільського будівництва з фондів ЦДНТА України” до Дня працівників сільського господарства (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 17.11.2016 р.);

5.1.2.6. “Ювілейні і пам’ятні дати 2016 року з історії науки і техніки (за науково-технічною документацією ЦДНТА України)” (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 06.12.2016 р.).

5.1.3. Упродовж 2016 р. підготовлено 9 інформаційних матеріалів до періодичної преси (всі 9 опубліковано):

5.1.3.1. стаття “ЛАЗ” створювали за зразком “Мерседеса” до 60-річчя випуску першого автобусу ЛАЗ-695 за документами з фонду Р-30 (комплекс 2-28) (газета  “Ратуша”, лютий 2016 р.);

5.1.3.2. стаття “Харьковская «Шампанка» празднует 75-летие” за документами з фонду Р-10 (к. 1-14, од. зб. 47) (газета “Харьковские известия”, березень 2016 р.); 

5.1.3.3. стаття “На страже водных ресурсов Харькова и страны (по страницам архивных документов ЦГНТА Украины)” за документами з фонду Р-213 (комплекс 3-71), присвячену 45-річчю Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (УкрНДІЕП) (газета “Харьковские известия”, квітень 2016 р.); 

5.1.3.4. стаття “Ядерная энергетика Украины: необходимость или вынужденная мера?”, у якій висвітлено проект Харківської АТЕЦ (фонд Р-31, комплекс 1-408), що так і не був втілений у життя через мораторій, накладений у зв’язку з вибухом на Чорнобильській АЕС (газета “Харьковские известия”, травень 2016 р.);

5.1.3.5. стаття “Проектування українських атомних електростанцій: про що свідчать документи ЦДНТА України”, яка була приурочена до 30-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС (сайт газети “Запорізька правда”, травень 2016 р.);

5.1.3.6. стаття “Інститут титану: 60 років титанічної праці (про що розповідають документи Центрального державного науково-технічного архіву України)” до ювілею фондоутворювача ДП “НДП Інститут титану”, у якій висвітлено документи фонду Р-62, комплексів 1-141 та 3-14 (сайт газети “Запорізька правда”, серпень 2016 р.);

5.1.3.7. стаття “НКМЗ: ответственный за старт ракеты” за документами фонду Р-50 (комплекси 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54) (газета Донбаської державної машинобудівної академії “Академія”, вересень 2016 р.);

5.1.3.8. стаття “Солодка історія першої столиці” за документами з проекту Харківської кондитерської фабрики “Жовтень” (фонд Р-10, комплекс 1-241) (газета “Харьковские известия”, жовтень 2016 р.);

5.1.3.9. стаття “Подводя итог, информируем… (особенности запросов документов Центрального государственного научно-технического архива Украины)”, у якій висвітлено особливості роботи ЦДНТА України із запитами громадян і юридичних осіб та найцікавіші запити, які надходили до архіву протягом 2016 року (газета “Харьковские известия”, грудень 2016 р.).

5.1.4. Упродовж 2016 року згідно з договором про співробітництво між ЦДНТА України та Асоціацією випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у науково-популярному журналі “Universitates. Наука та просвіта” подано 2 матеріали (1 вийшов друком):

5.1.4.1. “ЛАЗ-695 – перший український автобус (за архівними креслениками ЦДНТА України)” (№ 1 за 2016 р.);

5.1.4.2. “Енергія мирного атома – запорука енергетичної безпеки держави чи гра з вогнем? (вивчаючи документи ЦДНТА України)” (очікується у № 2 за 2016 р.).

5.1.5. У збірнику “Культурна спадщина Слобожанщини” опубліковано статтю “Краєзнавча інформація у звітах про науково-дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту з охорони вод (з фонду Центрального державного науково-технічного архіву України)” (Випуск № 23, 2016).

5.1.6. У 2016 р. взято участь у підготовці радіопередачі, надано інтерв’ю та коментар кореспонденту філії Національної телекомпанії  України “Харківська регіональна дирекція”.

5.1.6.1. інтерв’ю директора ЦДНТА України на тему: “Про діяльність ЦДНТА України” (філія НТКУ, ефір обласного радіо у програмі “Новини Харківщини” 17.11.2016 р.);

5.1.6.2. коментар співробітника архіву на тему: “Документи ЦДНТА України щодо будівництва експериментально-показових сіл Харківської області” (філія НТКУ, ефір обласного радіо у програмі “Ранок з обласним” 24.11.2016 р.);

5.1.6.3. радіопередача “Соціальне перехрестя” за участю провідного спеціаліста відділу використання інформації документів (філія НТКУ, ефір обласного радіо у програмі “Ранок з обласним” 25.11.2016 р.).

5.1.7. Організовано підготовку телепередачі на тему: “Атомні електростанції: проектні міркування та пошукові дослідження у фондах  ЦДНТА України. До 30-х роковин Чорнобильської трагедії” (ефір на телеканалі “Simon” 23.04.2016 р.).

5.1.8. Упродовж поточного року постійно здійснювався моніторинг інформаційних повідомлень про ЦДНТА України у ЗМІ.

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм використання інформації документів НАФ.

5.2.1. Упродовж 2016 року проведено наступні Дні архівної інформації та зустрічі з громадськістю:

5.2.1.1. день архівної інформації для студентів ІІІ курсу факультету теорії органічних речовин Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на тему “Науково-технічна документація – джерело з історії розвитку вітчизняної хімічної науки” (квітень 2016 р.);

5.2.1.2. день архівної інформації для студентів ІІІ курсу факультету теорії органічних речовин Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на тему “Наукові надбання вітчизняної хімії, віддзеркалені в архівних документах” (травень 2016 р.);

5.1.2.3. просвітницький захід на тему “Таке звичне, необхiдне, технiчне” з демонстрацією копій архівної конструкторської документації ЦДНТА України у рамках святкування Дня науки в Україні у  Навчальному центрі “ЛандауЦентр” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, пл. Свободи, 6) (травень 2016 р.);

5.1.2.4. день архівної інформації для членів клубу “Краєзнавець” на тему “Документи з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України – джерела для студій харківських краєзнавців” на запрошення відділу “Україніка” Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (м. Харків, пров. Короленка, 18) (червень 2016 р.);

5.1.2.5. день архівної інформації для студентів І курсу гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” на тему “Діяльність сучасних архівних установ в умовах інформатизації суспільства” (червень 2016 р.).

5.1.2.6. день архівної інформації для студентів ІІ курсу у рамках реалізації договору про співробітництво між   ЦДНТА України та історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на тему “Значення науково-технічної документації для вітчизняної історичної науки” (липень 2016 р.);

5.1.2.7. день архівної інформації у рамках відзначення “Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України” у ЦДНТА України на виконання наказу Укрдержархіву від 05.07.2016 № 78 “Про участь державних архівних установ та спеціальних установ СФД” (серпень 2016 р.);

5.1.2.8. день архівної інформації у рамках відзначення Всеукраїнського тижня права: на загальних зборах колективу проголошено доповідь з питань реалізації і захисту прав людини в Україні; матеріали, що стосуються проведення Всеукраїнського тижня права, розміщено на стенді у читальному залі та на офіційному веб-сайті архіву спеціально створеному розділі “Всеукраїнський тиждень права” (грудень 2016 р.);

5.1.2.9. день архівної інформації для студентів І курсу у рамках реалізації договору про співробітництво між ЦДНТА України та історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на тему “Науково-технічна документація та її роль у вітчизняній історії” (грудень 2016 р.).

5.2.2. Упродовж 2016 р. в ЦДНТА України проведено лекції та тематичні екскурсії для студентів:

5.2.2.1–2. дві тематичні екскурсії для студентів ІІІ та V курсів ХНУ ім. В. Н. Каразіна за спеціалізацією “Архівознавство” (березень 2016 р.);

5.2.2.3. оглядову екскурсію для студентів ІІІ  курсу Харківського училища культури, які навчаються на спеціальності “Діловодство” (квітень 2016 р.);

5.2.2.4–5. дві оглядові екскурсії для працівників Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (травень та червень 2016 р.);

5.2.2.6–7. дві оглядові екскурсії  для слухачів літньої філософської школи Харківського територіального відділення Малої академії наук України (червень 2016 р.).

5.2.3. Упродовж 2016 р. в ЦДНТА України організовано проходження 3 виробничих практик студентами 2 вишів:

5.2.3.1. організовано практику на базі архіву (01.02–26.02.2016 р.) для 2 студентів ІІ курсу факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури;

5.2.3.2. організовано практику на базі архіву (16–28.05.2016 р.) для студентки IV курсу гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

5.2.3.3. організовано практику на базі архіву (21.06–09.07.2016 р.) для 3 студентів ІІ курсу факультету культурології Харківської державної академії культури.

5.2.3.4. організовано підвищення кваліфікації доцента кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”  (лютий-травень 2016 р.).

5.3. Документи з фондів ЦДНТА України упродовж 2016 р. використовувалися як з практичної необхідності, так і з дослідницькою метою.

5.3.1. Традиційно кожного року найбільш запитуваними є документи щодо використання водних ресурсів. Співробітники ПАТ “Гідропроект”, ТОВ “Гідротехпроект” та інших проектних організацій працювали з документацією з метою виконання проектів виробництва робіт по Дніпродзержинській, Канівській, Каховській, Київській, Кременчуцькій ГЕС у рамках реконструкції Дніпровського каскаду, по Дубоссарській ГЕС (Молдова), а також для гідрологічних досліджень р. Дністер.

5.3.2. Залишається актуальним використання науково-технічної документації і в інших сферах. Працівники СО ПАТ “Донбасенерго” ДПР НДІ “Теплоелектропроект” досліджували документи з проекту Слов’янської ДРЕС для проведення її реконструкції.

5.3.3. З цією ж метою запитувалися документи з проекту Київського річкового вокзалу.

5.3.4. Неодноразово до ЦДНТА України зверталися за інформацією про житлові будинки, розташовані у різних містах України, для уточнення їх планувальних рішень.

5.3.5. Зросла кількість дослідників, які залучають документну інформацію НТД до своїх наукових студій. Доцент кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” здійснювала підготовку дисертації та статті на тему: “Актуалізація досліджень з історії науки і техніки на базі фондів Центрального державного науково-технічного архіву України в контексті проблем національної безпеки (ХХ ст.)”.

5.3.6. Доцент і викладач кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) опрацьовували документи з проекту відбудови та реконструкції Хрещатика та з фонду особового походження архітектора О. І. Заварова для написання наукових статей.

5.3.7. Для написання статті та підготовки матеріалів для дисертаційної роботи звертався аспірант ХНУБА за матеріалами, що стосуються будівельних технологій 1900–1917 та 1920–1934 років (на прикладі Харкова).

5.3.8. Аспірант Запорізького національного університету вивчав документацію, для написання дисертації “Історія будівництва Північнокримського каналу 1921–1939 рр.”.

5.3.9. Аспірантка Національного університету “Києво-Могилянська академія” звернулась до ЦДНТА України з метою пошуку інформації про спогади робітників про “соціальне будівництво”, з метою написання дисертації.

5.3.10. Опрацьовували архівні фонди члени громадської організації “Urban Forms Center” у рамках реалізації проекту з вивчення архітектури модернізму Харкова.

5.3.11. Працівниця ТОВ “Проектний центр” у м. Нова Каховка досліджувала тему архітектурно-історичної спадщини міста Нова Каховка для подальшого написання монографії.

5.3.12. НТД з фондів ЦДНТА України використовується у пам’яткоохоронній діяльності. У читальному залі архіву працював науковий співробітник НДПІ “Східбудпроект” для підбору матеріалів з метою реставрації пам’яток архітектури другої половини ХІХ – ХХ ст.

5.3.13. Провідний науковий співробітник Обласного комунального закладу “Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини” вивчав документи по будинку Харківського медичного товариства, що зберігаються у фонді особового походження О. М. Бекетова.

5.3.14. Цим самим фондом цікавилися працівники наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

5.3.15. Краєзнавець з метою підготовки доповіді на конференцію “Слобожанські читання” ознайомилась зі звітами про науково-дослідні роботи інституту “Південдіпроцемент”.

5.3.16. Для підготовки виставки до ЦДНТА України студент VI курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна вивчав документи з проекту реконструкції кондитерської фабрики “Жовтень” у м. Харків.

5.3.17. Під час проходження виробничої практики студенти Харківської державної академії культури опрацьовували документи, що стосуються розвитку металургійної промисловості ХХ ст.

5.3.18. Кінорежисер та сценарист кінокомпанії “Fresh Production” замовляли кресленики з проекту будинку “Слово” у м. Харкові для роботи над однойменним фільмом про “Розстріляне відродження”.

5.3.19. Протягом 2016 р. у читальному залі працював один інвалід з вадами зору (у супроводі матері), ознайомлювався з конструкторською документацією на ЗАЗ-965 з метою написання статті про розробку спеціальних автомобілів для інвалідів.

5.3.20. У 2016 р. в ЦДНТА України іноземні дослідники не працювали.

5.4. У 2016 р. у читальному залі ЦДНТА України було зареєстровано 62 користувача, які здійснили 200 відвідувань читального залу.

Всього у 2016 р. до читального залу ЦДНТА України було видано 5643 од.зб.

5.4.1. Для користування співробітникам ЦДНТА України упродовж 2016 р. було видано 12940 од.зб.

5.5. У 2016 році підготовка до друку збірників документів не планувалася.

 

 

Директор                                                                                                 Є. В. Семенов

28.12.2016 р.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017