Погоджено

рішенням профспілки ЦДНТА України

від 30.01.2018 р., протокол №34

Затверджено

наказом ЦДНТА України

від 16.03.2018 р. № 34

 

Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце 

(краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії)

на відзначення Дня охорони праці

в Центральному державному науково-технічному архіві України

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце (краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії) на відзначення Дня охорони праці визначає механізм проведення зазначеного Конкурсу серед працівників та структурних підрозділів ЦДНТА України.

1.2. Організація та проведення конкурсу передбачає звернення уваги працівників архіву до проблем в галузі охорони праці та промислової безпеки.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення працівників архіву або його структурних підрозділів, які найбільш сумлінно і відповідально ставляться до питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних умов праці.

2. Мета конкурсу

2.1. Загальною метою конкурсу є привернення уваги кожного працівника архіву до усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, порушення загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань.

2.2. Підвищення рівня безпечних та нешкідливих умов праці, обладнання та оснащення робочого місця працівника всім необхідним для повноцінного виконання робочого процесу протягом повного робочого дня.

2.3. Комплексне вирішення завдань охорони праці на основі аналізу та реалізації заходів, спрямованих на постійне підвищення безпеки та рівня виробничої санітарії в кожному підрозділі архіву.

2.4. Пропаганда охорони праці, підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничого середовища.

3. Характер проведення Конкурсу

3.1. З нагоди відзначення державного свята День охорони праці 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р. № 685/2006, керівництвом ЦДНТА України та профспілковим комітетом проводиться Тиждень охорони праці.

3.2. У рамках Тижня охорони праці проводиться Конкурс для об’єктивного визначення стану охорони праці в підрозділах ЦДНТА України. Оргкомітет Конкурсу призначається наказом директора архіву.

3.3. За програмою Конкурсу всі підрозділи архіву обов’язково беруть участь у змаганні. Участь окремих працівників архіву здійснюється відповідно до поданих заяв.

3.4. Комплекс робіт та питання охорони праці, які будуть включені для оцінки і визначення кращого структурного підрозділу або робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і оцінки праці включає:

3.4.1. Наявність на робочих місцях правил, інструкцій з питань охорони праці.

3.4.2. Ведення журналів інструктажів з питань охорони праці.

3.4.3. Знання співробітниками підрозділів відповідних норм інструкцій з охорони праці, затверджених в архіві.

3.4.4. Виконання правил безпеки працівниками підрозділу.

3.4.5. Санітарний стан приміщень структурних підрозділів, підтримання чистоти і порядку на робочих місцях.

4. Заохочення

4.1. Подання на заохочення кращого структурного підрозділу або кращого робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії готується на підставі підсумкового протоколу засідання оргкомітету Конкурсу.

4.2. В наказі про заохочення можуть відзначатись також структурні підрозділи, працівники яких входять до Оргкомітету Конкурсу.

4.3. Заохочення переможців Конкурсу відбувається у вигляді їх нагородження грамотою або подякою ЦДНТА України, засвідченою підписом директора архіву, представника профспілки та членів Оргкомітету Конкурсу.

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017