Погоджено

рішенням профспілки ЦДНТА України

від 16.04.2010 р., протокол №4

Затверджено

наказом ЦДНТА України

від 16.04.2010 р. № 29/ОД

 

 

 

Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце

(краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії)

на відзначення Дня охорони праці

в Центральному державному науково-технічному архіві України

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про проведення щорічного Конкурсу на краще робоче місце (краще дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії) на відзначення Дня охорони праці визначає механізм проведення зазначеного Конкурсу серед працівників та структурних підрозділів ЦДНТА України.

1.2. Організація та проведення конкурсу передбачає привернення уваги працівників архіву до проблем в галузі охорони праці та промислової безпеки.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення працівників архіву або його структурних підрозділів, які найбільш сумлінно і відповідально ставляться до питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних умов праці.

 2. Мета конкурсу

 

2.1. Загальною метою конкурсу є привернення уваги кожного працівника архіву до усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, порушення загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань.

2.2. Підвищення рівня безпечних та нешкідливих умов праці, обладнання та оснащення робочого місця працівника всім необхідним для повноцінного виконання робочого процесу протягом повного робочого дня.

2.3. Комплексне вирішення завдань охорони праці на основі аналізу та реалізації заходів, спрямованих на постійне підвищення безпеки та рівня виробничої санітарії в кожному підрозділі архіву.

2.4. Пропаганда охорони праці, підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничого середовища.

 3. Характер проведення Конкурсу

 

3.1. З нагоди відзначення державного свята День охорони праці, що відзначається в Україні 28 квітня, керівництвом ЦДНТА України та профспілковим комітетом ухвалено рішення про проведення в період з 22 по 28 квітня Тижня охорони праці.

3.2. На виконання окремого доручення Держкомархіву України від         02.04.2010 р. №673/05-1 та “Плану заходів Центрального державного науково-технічного архіву України з підготовки та проведення Тижня охорони праці (22 – 28 квітня 2010 року)” наказом директора архіву призначається оргкомітет Конкурсу для об’єктивного визначення  стану охорони праці в підрозділах ЦДНТА України.

3.3. За програмою Конкурсу, всі підрозділи архіву обов’язково беруть участь у змаганні. Участь окремих працівників архіву здійснюється відповідно до поданих заяв.

3.4. Комплекс робіт та питання охорони праці, які будуть включені для оцінки і визначення кращого структурного підрозділу або робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і оцінки праці включає:

3.4.1. Наявність на робочих місцях правил, інструкцій по охороні праці.

3.4.2. Ведення журналів інструктажів з питань охорони праці.

3.4.3. Знання співробітниками підрозділів відповідних норм інструкцій з охорони праці, затверджених в архіві.

3.4.4. Виконання правил безпеки працівниками підрозділу.

3.4.5. Санітарний стан приміщень структурних підрозділів, підтримання чистоти і порядку на робочих місцях.

 4. Заохочення

4.1. Подання на заохочення кращого структурного підрозділу або кращого робочого місця з питань підвищення рівня безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії готується на підставі підсумкового протоколу засідання оргкомітету Конкурсу .

4.2. В наказі про заохочення можуть відзначатись найактивніші організатори Конкурсу.

4.3. Заохочення переможців Конкурсу відбувається у вигляді їх нагородження грамотою та подякою ЦДНТА України, засвідченою підписом директора архіву, представника профспілки та членів оргкомітету конкурсу.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017