07–08 грудня 2017 р. начальник відділу використання інформації документів ЦДНТА України Анна Алєксєєнко взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», що пройшла у м. Києві.

Захід було організовано з нагоди 100-ліття розвитку архівної системи в Україні з метою обговорення нагальних проблем, що виникають у практиці роботи сучасних архівів та окреслення способів (шляхів) їх вирішення. Організатори: Державна архівна служба України, Національна академія державного управління при Президентові України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Центральний державний архів зарубіжної україніки та Спілка архівістів України.

Секційні заняття тривали протягом двох днів. У перший день конференції найбільшу кількість учасників зібрала секція “Доступ до документів НАФ: між традицією та сучасністю". Про документи з історії науки, техніки та архітектури України у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної документації (БДАНТД) розповів завідувач відділу інформації та використання документів БДАНТД Святослав Кулінок. Досвідом реалізації виставкових проектів архівами Київщини поділилася директор Державного архіву Київської області Софія Каменєва. Свої напрацювання щодо розробки електронної пошукової системи «Архівні фонди України» представили працівники Центрального державного електронного архіву України.

Алєксєєнко Анна виступила з доповіддю «Ретроспективна інформація архівної науково-технічної документації: специфіка змісту та особливості представлення у Web». Вона звернула увагу на роботу, яку виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії з метою надання користувачам віддаленого доступу до документів ЦДНТА України.

Детальнішу інформацію про конференцію розміщено на веб-сайтах організаторів: Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Центрального державного архіву зарубіжної україніки та Центрального державного електронного архіву України, а також за посиланнями:

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017