26 березня 2018 р. відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДНТА України.

Порядок денний:

Про розгляд Плану-проспекту довідково-інформаційного видання «Шахтне устаткування у документах ЦДНТА України».
2. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки «Екскурс в історію архівного надбання академіка архітектури О. М. Бекетова».
3. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки «Україніка у фондах БДАНТД та Білорусіка у фондах ЦДНТА України».
4. Про подання методичних рекомендацій «Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки» на Конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії.
5. Різне.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017