27 березня 2018 р. у рамках реалізації договору про співпрацю між ЦДНТА України та Харківським національним університетом будівництва та архітектури для студентів (магістрів) V курсу кафедри технології будівельного виробництва будівельного факультету проведено екскурсію, в ході якої гості архіву ознайомилися з основними принципами зберігання, реставрації і використання документів НАФ.

Науковий співробітник відділу використання інформації документів Дмитро Ожиганов супроводжував екскурсантів приміщеннями архіву та представив виставку «Діяльність Харківського ПромбудНДІпроекту» у царині проектування і реконструкції об'єктів промислової та цивільної архітектури» (за документами з фонду Р-2 ЦДНТА України).

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017