16-20 квітня 2018 р. начальник відділу використання інформації документів Анна Алєксєєнко взяла участь у роботі 22-ї Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», присвяченої 170-річчю з дня народження Єфименко О. Я.

У своїй доповіді «Урахування історико-культурної спадщини при формуванні центру Харкова: джерелознавчий аналіз науково-технічного звіту «КиївНДІПмістобудування», що зберігається у ЦДНТА України» вона розкрила зміст документа з фонду Р-100 (комплексу 3-32).

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017