29 листопада 2018 р. начальник відділу використання інформації документів ЦДНТА України А. О. Алєксєєнко взяла участь у роботі ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики», яка пройшла на базі філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вона виступила з доповіддю «Джерелознавчий аналіз архівного фонду особового походження Я. Л. Кранцфельда в аспекті вивчення біографії фондоутворювача (за документами ЦДНТА України)».

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017