14 грудня 2018 р. відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДНТА України.

Порядок денний:
1. Про розгляд довідково-інформаційного видання «Шахтно-рудничне устаткування в проектній та конструкторсько-технологічній документації ЦДНТА України».
2. Про розгляд довідково-інформаційного видання «Історія розвитку вітчизняної металургії за документами ЦДНТА України».
3. Про розгляд методичних рекомендацій «Складання переліків проектів, проблем (тем), НТД по яких підлягає віднесенню до складу НАФ».
4. Різне.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017