ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

АРХІВ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

11.08.2015 м. Харків № 26


Про затвердження Переліку посад
державних службовців ЦДНТА
України, які працюють у сферах,
де існує високий ризик прояву
корупції


З метою виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, спрямованих на подальше посилення боротьби з корупцією та підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням у ЦДНТА України та наказу Укрдержархіву від 07.12.2011 № 113

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад державних службовців ЦДНТА України, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції (далі – Перелік), що додається.

2. Завідувачу сектору організаційно-кадрової роботи ознайомити з цим наказом заступників директора архіву, керівників структурних підрозділів архіву.

3. Опублікувати Перелік на офіційному веб-сайті ЦДНТА України у рубриці “Запобігання проявам корупції”.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ЦДНТА України від 26.12.2011 № 92/ОД “Про затвердження Переліку посад державних службовців ЦДНТА України, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції”.

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор Є. В. Семенов

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ЦДНТА України
11.08.2015 р. № 26


Перелік
посад державних службовців ЦДНТА України,
які працюють у сферах, де існує високий
ризик прояву корупції
 

з/п

Діяльність

Сфера, де існує високий ризик прояву корупції

Перелік посад

 

 

1

 

 

Управлінська діяльність

 

 

Апарат ЦДНТА України

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів;

заступник директора архіву

 

 

2

 

 

Адміністративно-господарська

діяльність

 

 

Розпорядження

коштами в апараті

ЦДНТА України

 

здійснення державних

закупівель

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів;

начальник та головний спеціаліст фінансово-економічного відділу

 

 

3

 

 

Контрольно- інспекційна

діяльність

 

 

Проведення перевірок,

службових розслідувань

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів;

заступник директора архіву;

начальники, головний та провідні спеціалісти відділів, завідувачі секторів

 

 

4

 

 

Використання інформації

 

 

Видача архівних

документів у

користування

 

видача архівних довідок

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів;

заступник директора архіву;

начальник та провідні спеціалісти відділу використання інформації документів;

начальник відділу забезпечення збереженості документів

 

 

 

 

видача довідок з місця роботи

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів;

заступник директора архіву;

начальник та головний спеціаліст фінансово-економічного відділу;

завідувач сектору організаційно-кадрової роботи

 

 

5

 

 

Робота з кадрами

 

 

Прийом документів на

конкурс

 

проведення конкурсу

 

 

Заступник директора-головний зберігач фондів,

голова конкурсної комісії;

заступник директора;

 

завідувач сектору організаційно-кадрової роботи

 

 

 

 

розгляд подань щодо присвоєння рангів державних службовців архіву

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів,

заступник директора архіву;

завідувач сектору організаційно-кадрової роботи

 

 

продовження терміну перебування на державній службі

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів,

заступник директора архіву;

завідувач сектору організаційно-кадрової роботи

 

 

розгляд подань щодо погодження призначень на посади працівників архіву

Директор архіву;

заступник директора-головний зберігач фондів,

заступник директора архіву

 

Завідувач сектору

організаційно-кадрової роботи Л.О. Ясько
 
Дата розміщення / оновлення інформації: 11.08.2015 р.
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017