ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЦДНТА України

від 28.03.2018 № 42

 

ПЕРЕЛІК 
платних послуг, які можуть надаватися Центральним державним

науково-технічним архівом України

 

  1. Науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб:

1) складення історичних довідок до архівних фондів;

2) підготовка документів для науково-технічного опрацювання, їх систематизація, визначення фондової належності;

3) проведення експертизи цінності документів;

4) складення за результатами експертизи цінності описів справ, довідкового апарату до них та актів;

5) формування та оформлення справ, підготовка їх для архівного зберігання, складення топографічних покажчиків, картонування справ. 

  1. Надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів:

1) складення галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, паспортів архівних підрозділів юридичних осіб, положень про архівні підрозділи та експертні комісії;

2) консультування з питань архівної справи та діловодства юридичних осіб, що не є джерелами формування Національного архівного фонду;

3) проведення семінарів (лекцій) з підвищення кваліфікації з питань архівної справи та діловодства;

4) обстеження стану архівної справи та діловодства із складенням рекомендацій щодо їх удосконалення на замовлення юридичних осіб;

5) перевірка наявності архівних документів з укладенням аркуша перевірки, складення актів за результатами перевірки;

6) обстеження фізико-хімічного, технічного стану архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань та страхового фонду документів;

7) реставрація та ремонт архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань;

8) палітурні, брошурувальні, картонажні, поліграфічні роботи;

9) зберігання архівних документів на договірній основі з різними носіями інформації (депоноване зберігання документів, що не належать державі, у зв’язку із достроковим прийманням);

10) виготовлення копій документів для створення страхового фонду та фонду користування. 

  1. Використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг:

1) виявлення інформації на тематичні, персональні (біографічні) і майнові запити користувачів;

2) cкладення інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні (біографічні) і майнові запити користувачів (у тому числі про відсутність документів в архіві, зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою запиту);

3) складення архівних довідок (копій, витягів) на тематичні, персональні (біографічні) і майнові запити користувачів;

4) виготовлення додаткових примірників архівної довідки на прохання заявника або переоформлення архівної довідки;

5) підготовка за архівними документами на замовлення архівного огляду, путівника, методичного посібника, тематичного переліку документів, покажчика (іменного, предметного, географічного тощо), виставки документів, кінолекторію, тематичного кіноперегляду, телепередачі, радіопередачі; тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів;

6) складення інформаційних довідок про історію населених пунктів, підприємств, установ, організацій тощо;

7) археографічне оформлення документів;

8) проведення екскурсій в приміщенні архіву (оглядових, тематичних, із показом документів);

9) підготовка тематичних добірок документів для кіно-, відео-, фотозйомок за допомогою технічних засобів замовника у приміщенні архіву;

10) виготовлення копій архівних документів, друкованих видань та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву;

11) підготовка плівкових носіїв інформації для копіювання та видачі для користування поза межами архіву;

12) засвідчення відбитком гербової печатки або електронною печаткою копій архівних документів, виготовлених за допомогою технічних засобів користувачів;

13) перевірка правильності посилань в опублікованих архівних документах, монографіях, дисертаціях та встановлення ідентифікації текстів;

14) надання у користування в читальному залі архівних документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЦДНТА України

від 28.03.2018 № 42

 

ПЕРЕЛІК 
послуг, які можуть надаватися Центральним державним

науково-технічним архівом України безоплатно

 

  1. Науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб:

1) відбір документів для науково-технічного опрацювання, їх систематизація, визначення фондової належності за умови ліквідації юридичної особи;

2) проведення експертизи цінності документів за умови ліквідації юридичної особи;

3) складення за результатами експертизи цінності описів справ, довідкового апарату до них та актів за умови ліквідації юридичної особи. 

  1. Надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів:

1) складення паспортів архівних підрозділів юридичних осіб, положень про архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, внесених до «Списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до ЦДНТА України (список джерел комплектування)» та «Списку № 2 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до ЦДНТА України»;

2) консультування з питань архівної справи та діловодства юридичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду ЦДНТА України;

3) проведення семінарів (лекцій) з підвищення кваліфікації з питань організації роботи з науково-технічною документацією для юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування ЦДНТА України;

4) проведення семінарів (лекцій) з підвищення кваліфікації з питань організації роботи з науково-технічною документацією для фахівців державних архівних установ України;

5) обстеження стану зберігання, обліку та використання науково-технічної документації із складенням рекомендацій щодо їх удосконалення на замовлення юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування ЦДНТА України;

6) виготовлення копій документів для створення страхового фонду та фонду користування для фондоутворювачів ЦДНТА України, якщо це обумовлено договорами передавання документів на державне зберігання. 

  1. Використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг:

1) виконання запитів соціально-правового характеру;

2) виконання запитів юридичних та фізичних осіб, для яких нормативно-правовими актами визначено пільгові або спеціальні умови;

3) виконання запитів, які надійшли від фондоутворюувачів ЦДНТА України або їх правонаступників;

4) складення інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні (біографічні) і майнові запити користувачів (у тому числі про відсутність документів в архіві, зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою запиту), якщо запити не відповідають профілю ЦДНТА України, якщо підготовлення відповіді здійснюється без перегляду документів та не потребує значних затрат часу;

5) підготовка за архівними документами на замовлення юридичних та фізичних осіб, з якими ЦДНТА України має договори про співробітництво, архівного огляду, путівника, методичного посібника, тематичного переліку документів, покажчика (іменного, предметного, географічного тощо), виставки документів, кінолекторію, тематичного кіноперегляду, телепередачі, радіопередачі; тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів у рамках договорів про співробітництво.

6) підготовка та проведення архівних заходів (виставок, днів архівної інформації, лекцій тощо) в приміщенні архіву або за межами архіву відповідно до плану розвитку архівної справи в ЦДНТА України;

7) проведення екскурсій в приміщенні архіву (оглядових, тематичних, із показом документів) для організованих груп представників юридичних осіб, з якими ЦДНТА України має договори про співробітництво, за наявності відповідного листа;

8) проведення екскурсій для партнерів ЦДНТА України, представників засобів масової інформації, учасників заходів, що проводить ЦДНТА України

9) проведення екскурсій для студентів та магістрантів, які проходять практику на базі ЦДНТА України;

10) виготовлення копій архівних документів та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву на замовлення фондоутворювачів ЦДНТА України, якщо це обумовлено договорами передавання документів на державне зберігання;

11) надання у користування в читальному залі архівних документів, копій документів з фонду користування, науково-довідкового апарату ЦДНТА України, у тому числі понад встановлені обсяги і строки, за умови незначної завантаженості читального залу;

12) надання у користування в читальному залі комп’ютерів для можливості перегляду науково-довідкового апарату та фонду користування в електронному виді.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017